Новгород-Сіверська центральна бібліотека:

від історії до сьогодення

Новгород-Сіверський здавна був відомим культурним центром України. Здавна в ньому були і бібліотеки. Першою бібліотекою була князівська, адже з 1097 року місто стало столицею Новгород-Сіверського князівства. Академік Д.С. Лихачов відмічав, що автор “Слова о полку Ігоревім“ користувався новгородським варіантом “Повісті временних літ”, яка була в князівській бібліотеці.

На протязі багатьох віків створювалась велика бібліотека при Новгород-Сіверському монастирі. Ця бібліотека неодноразово згадується в 17 столітті. Значний вклад в розвиток монастирської бібліотеки вніс єпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Лазар Баранович . При ньому в другій половині 17 століття при монастирі був відкритий скрипторій, де створювались ілюстровані рукописні книги. Одна із них “Служебник“ 1665 року і зараз зберігається у фондах історичного музею в Москві і вважається в числі найкращих українських рукописних видань того часу. Поповненню бібліотеки сприяла також створена Лазарем Барановичем в 1674 році друкарня – перша на лівобережній Україні.

З переїздом Л. Барановича в Чернігів, а пізніше після ліквідації Новгород-Сіверського намісництва, бібліотека монастиря значно зменшилась на користь Чернігова .

В 1782 році Новгород-Сіверський став центром намісництва, що сприяло пожвавленню громадського життя, перетворенню його в 1770 –1790 роках в значний культурно- політичний центр північної Гетьманщини. В цей час стали відкриватися бібліотеки при навчальних закладах.

В 1789 році була відкрита найбільш фундаментальна бібліотека чоловічої гімназії. В 1860 році в ній було вже 5758 томів. Комплектувалась вона не тільки за державний рахунок. Значні пожертвування вносили вихованці гімназії, громадськість міста і повіту, вчені і письменники. Перше найбільше пожертвування було в 1793 році від дочок померлого генерального хорунжого Миколи Ханенка – вони подарували 123 книги із його бібліотеки, видані на латинській, французькій, німецькій і польській мовах. Цікаво, що в 1805 році в гімназичній бібліотеці було 543 книги, із них 172- на іноземних мовах. В бібліотеці Чернігівської гімназії в цей час було 413 книг, із них 3- на іноземній мові.

В “ Исторической записке о Новгород-Северской гимназии” згадується багато новгород-сіверців, які дарували книги в гімназичну бібліотеку. Частіше за всіх це робив Михайло Йосипович Судієнко, багатий місцевий поміщик, голова Київської археографічної комісії, дослідник і видавець. Він не тільки передав в різний час в бібліотеку 578 книг з особистої бібліотеки, неодноразово жертвував на її потреби значні грошові суми, а і особисто заснував бібліотеку при гімназичному пансіонаті. В 1806 році в повітовому училищі була створена бібліотека з книжковим фондом 1156 томів, в 1841 році – учнівська бібліотека при місцевій гімназії з книжковим фондом в 572 томи, в 1854 році – бібліотека Єврейського училища – 323 томи, в 1875 році були відкриті бібліотеки в жіночій гімназії і в 2-х класному міському повітовому училищі.

Асигнування губернським земством в ознаменування одруження Олександра II – 6000 крб. на відкриття бібліотек дало можливість і Новгород-Сіверському земству здійснити давно назрілу потребу у відкритті народних бібліотек. Вирішено було відкрити народні бібліотеки в Олтарі, Шатрищах, Костобоброві , Середино Буді, Жадові, Мефодіївні, Орлівці, Грем’ячі та Новгороді-Сіверському . І ось в 1898 році в місті для дорослого населення відкривається земська народна бібліотека з книжковим фондом 649 книг. На жаль, земство мало виділяло коштів на поповнення книжкового фонду, що призвело до його зменшення і втрати авторитета у населення .

24 жовтня 1899 року в Новгороді-Сіверському при чайній кураторства товариства тверезості відкрилась громадська бібліотека. Про це свідчить дарчий надпис на книзі М.Костомарова “ Богдан Хмельницький “ т. 2., яка знаходиться у фонді рідкісної книги центральної районної бібліотеки :"Приносится в дар Новгород-Северской общественной библиотеке в день ее открытия 24 октября 1899 года, от Ивана Гавриловича Лакиды"

дарчий надпис

Зі звіту народної бібліотеки- читальні за 1900 рік видно, що чайна знаходилась у центрі міста. Згодом бібліотека була переведена в інше приміщення, надане міською думою.

Створювалась громадська бібліотека, очевидно, на кошти товариства тверезості і пожертвування громадськості міста . Уже в 1899 році в бібліотеці було 2000 книг і виписувалось 11 журналів. Можна припустити, що при відкритті бібліотеки значну частину її фонду складали книги, подаровані заможними жителями міста.

Громадська бібліотека стала міською і до 1917 року закріпилась як міська. В одному з архівних документів за 1920 рік згадується про перевезення книг «из бывшей городской библиотеки» при створенні першої радянської центральної бібліотеки ( районної) . Так що її фонд став основою для створення цієї першої радянської бібліотеки. В 1917 році фонд громадської міської бібліотеки складав 5000 томів. Книги цієї бібліотеки і багатьох інших новгород-сіверських бібліотек збереглись у фонді рідкісних книг. Зі складу рідкісних книг і архівних даних на початок 20 століття у Новгороді-Сіверському було не менше 15 бібліотек різних установ.

В 1901 році при повітовому земстві відкрилась педагогічна бібліотека, яка призначалась для вчителів народних училищ. Читачів обслуговувала Г.П. Чернявська, одночасно бувши завідуючою книжковим фондом і земською народною бібліотекою. В кінці 1917 року фонд її складав 2257 томів.

У фонді рідкісних книг є 7 примірників із єврейської бібліотеки читальні . Її існування не випадкове, адже в кінці 19 на початку 20 ст. євреї складали третю частину всього населення міста . Очевидно вона була відкрита на початку 20 століття. Її книжковий фонд в кінці 1917 року налічував 1500 томів. Єврейська бібліотека проіснувала до 1922 року.

Новгород-Сіверський має давні театральні традиції. На початку 20 століття тут успішно працював музично- драматичний гурток. Він мав свою самодіяльну трупу і постійно запрошував на гастролі відомих акторів і театральні колективи . Тут розпочав свою театральну кар’єру С. Вахтангов, останні роки свого життя зв’язав з містом відомий російський актор І.М. Уралов . Гурток мав свою бібліотеку , декілька примірників із якої збереглись у фонді рідкісних книг. Штамп цієї бібліотеки мав змінний набірний текст, який складався із дати реєстрації книги та її інвентарного номера . В 1917 році в цій бібліотеці було не більше 3000 книг.

У фонді рідкісних книг є книги з бібліотеки Новгород-Сіверського союзу споживчих кооперацій . Існування цієї бібліотеки підтвердили і архівні знахідки. Крім цієї фундаментальної бібліотеки були і її філіали в деяких селах. В лютому 1920 року ця бібліотека була також приєднана до центральної районної.

Також є декілька примірників із бібліотеки Новгород-Сіверського Заручейського двохкласного училища, бібліотеки Новгород-Сіверського духовного училища. У фонді рідкісної книги зберігаються книги з 40 особистих бібліотек міста, про що свідчать дарчі надписи, екслібриси , власницькі штампи на книгах.

печать

печатьпечать3печать4печать5печать6печать7печать8печать9печать10печать11печать12печать13печать14

У фонді рідкісної книги зберігаються книги з 40 особистих бібліотек міста, про що свідчать дарчі надписи, екслібриси , власницькі штампи на книгах.

Першою радянською бібліотекою в місті була центральна бібліотека- читальня, яка відкрилась в березні 1920 року. В її фонд влились фонди майже всіх дореволюційних бібліотек. При бібліотеці працювала бібліотечна секція ,яка займалась створенням бібліотечної мережі в повіті, розподільний пункт ,який займався забезпеченням районних бібліотек літературою. В 1920 році їх було 3- Заручейська, Пурисівська і Покровська.

В другій половині 1922 року в зв’язку з відсутністю фінансування районні бібліотеки закінчили своє існування .

Великих втрат зазнала бібліотека в часи Великої Вітчизняної війни .Але вже з вересня 1943 року бібліотека знову засвітила свій вогник. Для відновлення фонду багато книг бібліотеці дарували жителі міста. Колектив бібліотеки працював з подовженим робочим днем, для кращого задоволення потреб користувачів, на підприємствах міста були організовані пункти видачі.

працівники бібліотеки

Завдяки повсякденному піклуванню держави, місцевої влади , громадськості книжковий фонд щорічно поповнювався і мав якісний склад.

На належному рівні була і методична робота. Бібліотека відзначалася дипломами і почесними грамотами за активну участь в республіканських і обласних оглядах роботи. Районну бібліотеку було нагороджено дипломом III ступеня, як переможця республіканського огляду діяльності культурно-освітніх закладів по інтернаціональному вихованню населення.

В 1979 році бібліотека переїхала в чудове приміщення нового Палацу культури і 1 липня цього ж року була створена централізована бібліотечна система Збільшився обсяг робіт , відкрились нові відділи. Першим директором ЦБС стала Олександра Павлівна Ілляшенко , котра пішла на заслужений відпочинок в 1987 році. Директором була призначена Ганна Миколаївна Котова , а в 1989 році – Алла Михайлівна Коломієць, котра пропрацювала на цій посаді до 2007 року і віддала багато зусиль бібліотечній справі. З 2007 року директором ЦБС працює Костюкова Тетяна Анатоліївна.

Сьогодні в бібліотеці працюють на обслуговуванні читачів : Свириденко Олексій Іванович, Порохняч Тамара Миколаївна , Нестеренко Ірина Григорівна, Тартична Ольга Олександрівна, бібліограф- Трофименко Марина Сергіївна , методисти – Лакоза Тетяна Іванівна, Яковенко Катерина Володимирівна, у відділі комплектування – Головач Марина Михайлівна , Ганжа Ганна Іванівна .Всі вони хороші спеціалісти , люблять свою справу , користуються повагою читачів і вважають своїм основним завданням популяризацію літератури, виховуючи користувачів на кращих її зразках. .

Книжковий фонд бібліотеки налічує більше 73 тисяч примірників, а найбільша його цінність – рідкісні книги, які користуються попитом у істориків, краєзнавців , наукових працівників.

Для поповнення книжкових фондів допомогу надають спонсори. Книги про наш край , його історію , розвиток культури , про видатних людей бібліотека отримала від М.С. Бунака та А.М.Федірко, Світлани Кукарцевої, Юрія Мірошниченка , О.І.Скибенка.

Нові художні дитячі книги українською мовою, книги за шкільною програмою з літературознавства отримали з благодійної організації Президентського фонду Л.Д.Кучми “ Україна”.

Сьогодні Новгород-Сіверська центральна районна бібліотека професійно обслуговує до 3 тисяч користувачів, видача документів перевищує 50 тисяч примірників.

В 2011 році бібліотека стала переможцем у програмі "Бібліоміст". Завдяки цьому створений безкоштовний інтернет- центр. Це дозволило розширити послуги бібліотеки, залучити нових користувачів.

Центральна бібліотека – методичний центр для 39 сільських бібліотек- філіалів, який акумулює та аналізує інформацію про їх стан, надає допомогу за всіма напрямками їх діяльності .

Історія Новгород-Сіверської центральної районної бібліотеки доводить, що в усі роки існування вона була потрібна жителям міста та району як джерело знань та культурний осередок .

(Для написання статті було використано матеріали Воїнова С.С. «Справка об истории создания Новгород-Северской городской общественной библиотеки», бібліографічного покажчика Чернігівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка «Сторінки історії бібліотек Новгород-Сіверщини», спогади директора ЦБС Коломієць А.М. та інших колег ).

Директор Новгород-Сіверської централізованої бібліотечної системи Тетяна Костюкова

директор

Кiлькiсть переглядiв: 12989

Коментарi

 • kamagra 100mg

  2018-03-28 03:41:29

  kamagra soft / chewable 100 mg kamagradxt.com kamagra oral jelly india online [url=http://kamagradxt.com/]kamagra oral jelly review forum[/url] kamagra oral jelly wirkungsweise...

 • buy generic cialis

  2018-03-21 09:10:14

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing. Do you have any points for newbie blog writers? I'd genuinely appreciate it....

 • GeorgeDog

  2018-03-19 13:02:25

  O http://viagrawithoutdoctorntx.com vioxx viagra celebrex message board for viagra [url=http://viagrawithoutdoctorntx.com/]viagra without doctor prescription[/url] watermelon the new viagra metformin and viagra viagra without a doctor viagra tutorial...

 • CurtisZew

  2018-03-19 10:17:41

  O http://viagrawithoutdoctormsn.com price on viagra natural over the counter viagra [url=http://viagrawithoutdoctormsn.com/]viagra without a doctor[/url] viagra after a tia viagra bet price viagra without a doctor prescription target pharmacy viagra...

 • CurtisZew

  2018-03-19 08:30:44

  O http://viagrawithoutdoctormsn.com viagra introduced in womens viagra virginia [url=http://viagrawithoutdoctormsn.com/]http://viagrawithoutdoctormsn.com[/url] aspirin viagra rx board viagra viagra without doctor prescription herbal v viagra study...

 • Canadianmen

  2018-03-18 07:39:51

  m http://canadianpharmacymsn.com canadadrugs [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian pharmacy meds[/url] best online pharmacies canada canadian online pharmacies O http://viagrasildenafilbsl.com patent viagra [url=http://viagrapego.com/]viagra[/url] viagra mode of action viagra 2018 o http://cialismsnntx.com daily cialis for erectile dysfunction [url=http://cialisfidel.com/]cialis 60 mg[/url] cialis thailand online cialis generic 2018...

 • Canadianmen

  2018-03-18 01:22:11

  m http://canadianpharmaciescubarx.com online rx pharmacy [url=http://canadianpharmacymsnrx.com/]canada drugs[/url] online pharmacy reviews canada drug pharmacy O http://viagrasildenafilbsl.com viagra sign up [url=http://viagrapego.com/]viagra is it safe[/url] buy generic viagra cialis viagra vs generic o http://cialisbirx.com does cialis help sperm count [url=http://cialismsnrx.com/]cialis generic date[/url] cialis voucher coupon cialis generic 2018...

 • TrevorLib

  2018-03-18 00:00:20

  m http://canadianpharmacymsn.com mexican pharmacies shipping to usa [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canada online pharmacies[/url] canada drug canada drug O http://viagrasildenafilbsl.com take cialis viagra concurrently [url=http://viagramsnrx.com/]viagra soft tabs 100mg[/url] viagra free samples viagra best prices o http://cialispego.com cialis quanto custa [url=http://cialisttk.com/]cialis sale[/url] uso correcto del cialis cialis savings...

 • TrevorLib

  2018-03-17 22:28:19

  m http://canadianpharmacyntx.com canadian drugs [url=http://canadianpharmacymsn.com/]online canadian pharmacies[/url] prescription drug canadian viagra O http://viagrawithoutadoctorsntx.com cost of viagra vs cialis [url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra for women over 50[/url] viagra find online search free viagra for girls o http://cialismsnntx.com el cialis es un retardante [url=http://cialisfidel.com/]cialis website[/url] cialis effet combien de temps cialis prices...

 • Canadianmen

  2018-03-17 15:51:21

  m http://canadianpharmaciescubarx.com canadian pharmacy without prescription [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]northwestpharmacy[/url] online discount pharmacy approved canadian online pharmacies O http://genericviagracubarx.com viagra headquarters building [url=http://genericviagracubarx.com/]viagra usa pharmacy[/url] top male viagra pills fastest viagra delivery o http://cialispego.com why is cialis covered by insurance [url=http://cialismsnntx.com/]cialis website[/url] cialis quando prenderlo...